1.jpg1z.jpg2.jpg2z.jpg3.jpg3z.jpg4.jpg4z.jpg5.jpg5z.jpg6.jpg6z.jpg7.jpg7z.jpgvalley1.jpg

Organizacja kształcenia od 31 maja 2021 r.


 Organizacja kształcenia 

w Zespole Szkół od 31.05.2021 r.

Od dnia 31.05.2021 r. wszystkie klasy szkoły podstawowej będą pracować w systemie stacjonarnym w szkole.

 

W związku z powyższym proszę o zapoznanie się z poniższymi informacjami:

1. Uczniowie szkoły podstawowej i wychowankowie przedszkola na teren Zespołu Szkół wchodzą czterema wejściami. Wejściem pierwszym od strony południowej wchodzą dzieci przedszkolne, wejściem drugim od strony wschodniej wchodzą uczniowie klas VI-VIII, wejściem trzecim od strony północnej wchodzą uczniowie klas IV-V. Uczniowie klas I-III wchodzą do szkoły wejściem czwartym od strony zachodniej.

2.  Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych. Uczniowie z objawami przeziębienia lub temperaturą są odsyłani do domu zgodnie z Procedurą postępowania z uczniem, u którego występują objawy, które mogą sugerować zakażenie COVID 19 (Procedura znajduje się poniżej).

3.      W budynku Zespołu Szkół im. gen Franciszka Kleeberga w Woli Gułowskiej obowiązuje nakaz używania maseczek we wszystkich przestrzeniach wspólnych, takich jak: korytarze, szatnie, klatki schodowe. Powyższy nakaz obowiązuje wszystkie osoby przebywające w szkole (uczniów, pracowników, inne osoby przebywające w szkole za zgodą dyrektora szkoły).

4.    Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki do zastosowania w przestrzeni publicznej (zgodnie z aktualnymi przepisami prawa) oraz w przestrzeni wspólnej szkoły, gdy nie ma możliwości zachowania dystansu (rekomendowane maseczki chirurgiczne).

5.      Rodzice lub osoby przez nich upoważnione powinni przyprowadzić dziecko do szkoły/przedszkola przed wyznaczonym czasem rozpoczęcia zajęć umożliwiającym przebranie się w szatni. Po rozpoczęciu zajęć szatnia zostaje zamknięta i zdezynfekowana.

6.      Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej lub niezamieszkujących z osobą przebywającą w izolacji w warunkach domowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej, m.in. stosowanie maseczek w pomieszczeniach zamkniętych szkoły lub gdy nie ma możliwości zachowania dystansu na terenie szkoły (rekomendowane maseczki chirurgiczne).

7.      W wyjątkowych sytuacjach opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do budynku szkoły lub na teren szkoły, zachowując zasady:

a.       1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,

b.      dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,

c.       dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,

d.      opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: maseczki - rekomendowane maseczki chirurgiczne, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

8.      Bezwzględnie obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

9.      Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Przybory i podręczniki można zostawiać w szkole, kiedy uczeń wraca do domu.

10.  Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.

11.  Ogranicza się przebywanie osób z zewnątrz w budynku szkoły i przedszkola. Wszelkie sprawy związane z funkcjonowaniem szkoły i przedszkola należy kierować do sekretariatu szkoły na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  lub telefonicznie na numer telefonu 25 755 02 08. Wstęp do budynku szkoły i przedszkola osób innych niż rodzice i uczniowie możliwy jest w wyjątkowych sytuacjach po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z sekretariatem szkoły (obowiązuje stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych, poruszanie się tylko w wyznaczonych rejonach).

12.  Uczniowie przebywają w klasach wyznaczonych przez dyrektora szkoły. Przemieszczają się jedynie na zajęcia informatyki oraz wychowania fizycznego. Podczas przerw przebywają w wyznaczonych rejonach wewnątrz szkoły lub na zewnątrz budynku pod opieką dyżurującego nauczyciela. Uczniowie nie mogą przemieszczać się poza wyznaczone strefy bez opieki nauczyciela.

Podział szkoły podstawowej na strefy

Klasa

Nr sali

Strefa

I

35

1

II

33

1

III

34

1

IVa

29

2

IVb

31

2

V

30

2

VI

10

3

VIIa

12

3

VIIb

15

3

VIII

16

3

 

13.  Stołówka szkolna funkcjonuje w zwiększonym reżimie sanitarnym.

14. Uczniowie z poszczególnych stref spożywają posiłki w różnych godzinach zgodnie z harmonogramem podanym przez dyrektora szkoły.

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. GEN. FRANCISZKA KLEEBERGA W WOLI GUŁOWSKIEJ W CZASIE EPIDEMII

KLIKNIJ TUTAJ

 

Organizacja dowozów do szkoły 

Kliknij tutaj

Joomla templates by a4joomla