1.jpg1z.jpg2.jpg2z.jpg3.jpg3z.jpg4.jpg4z.jpg5.jpg5z.jpg6.jpg6z.jpg7.jpg7z.jpgvalley1.jpg

Profilaktyczna opieka zdrowotna i stomatologiczna

INFORMACJA DLA RODZICÓW

 

Dyrektor Zespołu Szkół im. gen. Franciszka Kleeberga w Woli Gułowskiej informuje, że szkoła zapewnia profilaktyczną opiekę zdrowotną i stomatologiczną uczniom do 19 roku życia na poniższych zasadach:

1.       Profilaktyczną opiekę zdrowotną sprawuje pielęgniarka szkolna.

2.      Gabinet pielęgniarki mieści się na parterze przy sali gimnastycznej w  pokoju nr 25. 

3.      Pielęgniarka szkolna przyjmuje w wyżej wymienionym gabinecie zgodnie ze zgłaszanymi przez szkołę potrzebami.

4.       Świadczenie ogólnostomatologiczne realizowane są w  „Gabinecie Szkolnym” ul. Szkolna 4, 21-412 Adamów, tel. 501 547 615 po wcześniejszym umówieniu wizyty. Na świadczenia w gabinecie stomatologicznym dziecko zgłasza się z rodzicem/prawnym opiekunem.

5.      Rodzice/Opiekunowie prawni mają możliwość wyrażenia sprzeciwu złożonego świadczeniodawcy, tj. pielęgniarce wobec profilaktycznej opieki zdrowotnej oraz dentyście wobec profilaktycznych świadczeń stomatologicznych dla uczniów. Jeżeli rodzic nie zgłasza pisemnie sprzeciwu oznacza to, że godzi się na profilaktyczną opiekę w tym zakresie.

 

Załączniki: 

1. Wzór sprzeciwu.

 

Joomla templates by a4joomla