1.jpg1z.jpg2.jpg2z.jpg3.jpg3z.jpg4.jpg4z.jpg5.jpg5z.jpg6.jpg6z.jpg7.jpg7z.jpgvalley1.jpg

"Zostań znajomym swojego dziecka"

"Zostań znajomym swojego dziecka" to projekt adresowany do rodziców i opiekunów w celu zachęcenia ich do aktywnego uczestniczenia w internetowym życiu dzieci, poznania ich zainteresowań i wirtualnej społeczności.

Dzieci coraz więcej czasu spędzają w internecie, wykorzystując do tego urządzenia mobilne, którymi posługują się często bieglej niż dorośli. Cyfrowy świat to ich rzeczywistość. Dlatego kontakt rodzica z dzieckiem w tym obszarze może być trudniejszy. Warto być z dzieckiem i przy dziecku, kiedy stawia pierwsze kroki w internecie. Pokazać, co można ciekawego robić w sieci, nauczyć najważniejszych zasad bezpieczeństwa. Po prostu być. Hasło „Zostań znajomym swojego dziecka” zachęca rodziców i opiekunów do aktywnego uczestniczenia w internetowym życiu dzieci, poznania ich zainteresowań i wirtualnej społeczności.

Na projekt składają się krótkie animowane filmy, które w lekki, atrakcyjny sposób zachęcają dorosłych do włączenia się w internetowe życie dzieci, poznania ich zainteresowań i wirtualnej społeczności. Prezentują także najważniejsze zagrożenia, na jakie mogą natrafić dzieci podczas poruszania się w sieci. http://www.saferinternet.pl/pl

 Zapraszamy do obejrzenia filmów.

Film 1. Niebezpieczne kontakty

Film 2. Programy kontroli rodzicielskiej

 Film 3. Zdrowy balans pomiędzy aktywnością w sieci i poza nią

Film 4. Niebezpieczne i szkodliwe treści

Film 5. Wzajemne uczenie się nowinek technologicznych

Film 6. Co za dużo to niezdrowo (problem nadmiernego otaczania najmłodszych dzieci przez urządzenia cyfrowe)

Film 7. Na komputerze świat się nie kończy (problematyka uzależnienia od internetu)

Film 8. Cyberprzemoc jest realna (problematyka cyberprzemocy wśród nastolatków)

Film 9. Dzieci też mają prywatność (kwestia naruszania prywatności dzieci przez rodziców)

Film 10. Nie można wierzyć we wszystko (promujący krytyczne podejście do treści znalezionych w internecie)

 

 

Bezpieczna Zima 2016

Drodzy rodzice!

Jeżeli wasze dzieci spędzają ferie zimowe w miejscu zamieszkania:

 • zapewnijcie swoim pociechom opiekę i okażcie im zainteresowanie,
 • aktywnie uczestniczcie w wypełnianiu im czasu wolnego, interesujcie się, gdzie i z kim spędzają wolny czas – wypytujcie o to, co robią i gdzie przebywają np. gdzie mieszkają ich koledzy i koleżanki,
 • przypominajcie im zasady ostrożności podczas zabawy, szczególnie w pobliżu zamarzniętych zbiorników wodnych, rzek i jezior, a także ruchliwych ulic i innych niebezpiecznych miejsc.

Przestrzegajcie dzieci aby:

 • nie opowiadały osobom obcym o wyposażeniu domu, zasobach rodziny i stanie majątkowym,
 • nie otwierały drzwi podczas nieobecności dorosłych domowników (rodziców, starszego rodzeństwa, dziadków),
 • nie wsiadały do samochodów osób nieznajomych,
 • nie nawiązywały kontaktów z osobami nieznajomymi proponującymi np. słodycze, poczęstunek, zabawę, spacer.

Wymagajcie od dzieci aby:

 • zawsze informowały Was, gdzie będą przebywać,
 • nie oddalały się zbyt daleko od domu,
 • unikały miejsca grupowania się osób palących papierosy lub spożywających napoje alkoholowe,
 • nie bawiły się w miejscach odosobnionych i niebezpiecznych, takich jak: tereny poprzemysłowe, budowy, pustostany

PAMIĘTAJCIE !

 • Aby zapewnić dzieciom opiekę osób zaufanych,
 • Aby pozostawić w domu numery telefonów do opiekunów lub osób zaufanych oraz numery alarmowe: 997 - policja, 998 - straż pożarna, 999 - pogotowie ratunkowe lub 112,
 • Aby przekazać zaufanemu sąsiadowi klucze do domu na wypadek potrzeby udzielenia pomocy, np. otwarcia drzwi w przypadku wzywania pomocy przez dziecko z mieszkania.

 Żródła:

http://www.katowice.uw.gov.pl/wdzbizk/Bezpieczne_Ferie_2016.html

http://www.szczecin.policja.gov.pl/szm/dzialania-policji/profilaktyka/akcje-profilaktyczne/1900,Bezpieczne-ferie-2016.html

LOGOPEDA

Szanowni Rodzice!

       Na całokształt rozwoju dziecka i jego powodzenia szkolne w dużej mierze wpływa mowa. Jest ona atutem w nawiązywaniu kontaktów społecznych, daje możliwość precyzyjnej komunikacji, stanowi narzędzie w zdobywaniu informacji, pozwala na wyrażanie własnych sądów, uczuć i upodobań. 

„Jak pomóc dziecku w nauce”

W listopadzie 2016 r.  w Zespole Szkół im. Gen. F. Kleeberga  w Woli  Gułowskiej odbyło się zebranie ogólne rodziców z dyrektorem szkoły. Przedstawiona została również prezentacja: „Jak pomóc dziecku w nauce?” przygotowana przez p. Elżbietę Stempniak.

W trakcie prezentacji omówiona została rola nie tylko nauczyciela i ucznia, ale również szczególnie ważna rola rodzica w edukacji dzieci i młodzieży, przedstawione zostały postawy rodzicielskie wg . M. Ziemskiej, a także przykłady, jakimi rodzice mogliby się kierować, pomagając swoim dzieciom w nauce np. „Interesować  się postępami dziecka”, „Wspierać, ale nie wyręczać”, „Mądrze motywować”, „Doceniać osiągnięcia”, „Nie pozwalać, aby dziecko źle mówiło o sobie”, „Budować w dziecku poczucie własnej wartości”. Podkreślono także, iż nauczyciel jest sprzymierzeńcem RODZICA w wychowaniu dziecka, a nie wrogiem, dlatego też  rodzic powinien utrzymać stały kontakt ze szkołą, współpracować z nauczycielami i wychowawcą, bez względu czy dziecko osiąga sukcesy, czy też ponosi porażki.

 

Zajęcia otwarte w przedszkolu

Serdecznie zapraszamy rodziców przedszkolaków  grupy młodszej i starszej Przedszkola im. Pszczółki Mai w Woli Gułowskiej na zajęcia otwarte dla rodziców. Zajęcia odbędą się 30 listopada (środa) 2016 r., o godz. 10.00 w salach przedszkolnych.

 

                                                   Dyrektor i Zespół Nauczycieli Przedszkola

Dzień otwarty - dyżur konsultacyjny nauczycieli i specjalistów

Serdecznie zapraszamy rodziców na indywidualne konsultacje z nauczycielami w pierwsze wtorki miesiąca od godziny 15:30 do 17:00. Najbliższe spotkane odbędzie się 6 grudnia 2016 r.

W programie spotkania:

 • przekazanie informacji o przewidywanych ocenach półrocznych, 
 • Kiermasz Edukacyjny - prezentacja aktualnej oferty dydaktycznej szkoły,
 • wystawa prac plastycznych uczniów,
 • konsultacje z psychologiem, pedagogiem, oligofrenopedagogiem.

Dyrektor i Grono Pedagogiczne

Zespołu Szkół im. Gen. F. Kleeberga

w Woli Gułowskiej

 

ZEBRANIE Z RODZICAMI

Dnia 9 listopada 2016 r. o godz. 15:00 w Zespole Szkół im. Gen. F. Kleeberga w Woli Gułowskiej   odbędzie się zebranie ogólne rodziców z dyrektorem szkoły. W programie warsztaty  dla rodziców: „Jak pomóc dziecku w nauce?”

 

Serdecznie zaprasza

Dyrektor Zespołu Szkół

im. Gen. F. Kleeberga

w Woli Gułowskiej

Harmonogram spotkań w dniu 9 listopada 2016 r. rodziców z wychowawcami:

Szkoła Podstawowa:

·         „0a”     godz. 13:30 wychowawca p. Ewa Cąkała;

·        „0b”      godz. 13:30 wychowawca p. Marta Wesołowska-Kardas;

·         1          godz. 14:00 wychowawca p. Ewa Madoń;

·         2          godz. 14:00 wychowawca p. Elżbieta Gontarz;

·         3a        godz. 14:00 wychowawca p. Małgorzata Białecka;

·         3b        godz. 14:00 wychowawca p. Katarzyna Osowiec;

·         4          godz. 15:40 wychowawca p. Aneta Pietruszka;

·         5          godz. 15:40 wychowawca p. Anna Kozak;

·         6          godz. 15:40 wychowawca p. Danuta Królik;

Gimnazjum:

·         1          godz. 16:00 wychowawca p. Agnieszka Wójtowicz;

·         2          godz. 16:00 wychowawca p. Grażyna Józwik;

·         3          godz. 16:00 wychowawca p. Jolanta Goleń.

 

 

DZIEŃ OTWARTY

Rok szkolny 2016/2017

Serdecznie zapraszamy rodziców na indywidualne konsultacje z nauczycielami w pierwsze wtorki miesiąca od godziny 15:30 do 16:30. 

Dyrektor i Grono Pedagogiczne

Zespołu Szkół im. Gen. F. Kleeberga

w Woli Gułowskiej 

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW

Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2016/2017

 

Informujemy, iż rodzice są zobowiązani do zakupu wszystkich podręczników do klasy 6 szkoły podstawowej oraz III gimnazjum. Natomiast w klasach IV-V szkoły podstawowej i I-II gimnazjum tylko podręcznika do religii. Pozostałe podręczniki zostaną zamówione przez szkołę. 

Szkoła podstawowa klasy I – III

Lp.

Klasa /zajęcia edukacyjne

Podręcznik/ materiały ćwiczeniowe Autorzy

Wydawnictwo

1.

KLASA I

Edukacja polonistyczna, matematyczna, przyrodnicza i społeczna

Język angielski

 

 

Religia

 

„Tropiciele”- pakiet edukacyjny kl. I 

A.   Banasiak, E. Burakowska

 

„Tiger 1” Carol Read - Podręcznik do języka angielskiego + zeszyt ćwiczeń „Treetops 1”

„Jezus nas kocha”- D. Krupiński, J. Snopek

 

WSiP

 

 

Macmillan

OxFord

 

Jedność, Kielce

2.

KLASA II

Edukacja polonistyczna, matematyczna, przyrodnicza i społeczna

Język angielski

 

 

Religia

 

„Nasza szkoła”- edukacja zintegrowana Maria Lorek, Monika Zatorska

„Moje ćwiczenia” – ćwiczenia dla kl. II

„Tiger 2” Carol Read - Podręcznik do języka angielskiego + zeszyt ćwiczeń „Tiger 2”

„Idziemy do Jezusa” – E. Kondrak, J. Czerkawski

 

Wydawnictwo MEN

 

MAC Edukacja, Juka

 

Jedność, Kielce

3.

KLASA III

Edukacja polonistyczna, matematyczna, przyrodnicza i społeczna

Język angielski

 

 

Religia

 

„Nasza szkoła”- edukacja zintegrowana Maria Lorek, Monika Zatorska

„Moje ćwiczenia” – ćwiczenia dla kl. III

„Tiger 3” Carol Read - Podręcznik do języka angielskiego + zeszyt ćwiczeń „Tiger 3”

„Jezus jest z nami” – E. Kondrak, J. Czerkawski + zeszyt ćwiczeń

 

Wydawnictwo MEN

 

MAC Edukacja Juka

Jedność, Kielce

Szkoła podstawowa klasy IV

Lp.

Przedmiot

Podręcznik/ materiały ćwiczeniowe

Autorzy

Wydawnictwo

1.

Język polski

„Między nami” Język polski 4. Nowa wersja. – podręcznik + ćwiczenia

A.    Łuczak

A. Murdzek

GWO

2.

Matematyka

„Matematyka z plusem”- podręcznik + ćwiczenia część 1 i 2

M. Dobrowolska

M. Jucewicz

P. Zarzycki

GWO

3.

Historia

„Wczoraj i dziś” podręcznik do historii i społeczeństwa

G. Wojciechowski

Nowa Era

4.

Przyroda

„Na tropach przyrody 4” podręcznik + ćwiczenia

Marcin Braum, Wojciech Grajkowski, Marek Więckowski

Nowa Era

5.

Zajęcia komputerowe

„Lubię to !” - podręcznik

Michał Kęska

Nowa Era

6.

Zajęcia techniczne

„Jak to działa”- podręcznik

Lech Łabecki,

Marta Łabecka

Nowa Era

7.

Język angielski

„Evolution plus 1” – podręcznik + ćwiczenia

Nick Beare

Macmillan

8.

Muzyka

„Lekcja muzyki” - podręcznik

Monika Gromek, Grażyna Kilbach

Nowa Era

9.

Plastyka

„Do dzieła” - podręcznik

Jadwiga Lukas

Krystyna Onak

Nowa Era

10.

Religia

Miejsca pełne BOGActw- podręcznik + zeszyt ćwiczeń

ks. K. Mielnicki, E. Kondrak, B. Nosek

Jedność

 Szkoła podstawowa klasy V

Lp.

Przedmiot

Podręcznik/ materiały ćwiczeniowe

Autorzy

Wydawnictwo

1.

Język polski

„Między nami” Język polski 5. Nowa wersja.

- podręcznik + ćwiczenia

B.     Łuczak

A. Murdzek

GWO

2.

Matematyka

„Matematyka z plusem”

- podręcznik + ćwiczenia Wersja B arytmetyka i Geometria

M. Dobrowolska

M. Jucewicz

P. Zarzycki

M. Karpiński

GWO

3.

Historia

„Wczoraj i dziś” podręcznik do historii i społeczeństwa

G. Wojciechowski

Nowa Era

4.

Przyroda

„Na tropach przyrody 5”

- podręcznik + ćwiczenia

Marcin Braum, Wojciech Grajkowski, Marek Więckowski

Nowa Era

5.

Zajęcia komputerowe

„Lubię to !” - podręcznik

Michał Kęska

Nowa Era

6.

Zajęcia techniczne

„Jak to działa”- podręcznik dla kl. V

Lech Łabecki,

Marta Łabecka

Nowa Era

7.

Język angielski

„Evolution plus 2”

- podręcznik + ćwiczenia

Nick Beare

Macmillan

8.

Muzyka

„Lekcja muzyki” – podręcznik do klasy 5

Monika Gromek, Grażyna Kilbach

Nowa Era

9.

Plastyka

„Do dzieła” – podręcznik + dodatek „Historia sztuki”

Jadwiga Lukas

Krystyna Onak

Nowa Era

10.

Religia

Spotkania uBOGAcające

- podręcznik + ćwiczenia

ks. K. Mielnicki, E. Kondrak, E. Parszewska

Jedność

 Szkoła podstawowa klasy VI

Lp.

Przedmiot

Podręcznik/ materiały ćwiczeniowe

Autorzy

Wydawnictwo

1.

Język polski

„Między nami” Język polski 6. Nowa wersja.

C.     Łuczak

A. Murdzek

GWO

2.

Matematyka

„Matematyka z plusem”- podręcznik+ ćwiczenia część 1,2,3

M. Dobrowolska

M. Jucewicz

P. Zarzycki

GWO

3.

Historia

„Wczoraj i dziś” podręcznik do historii i społeczeństwa

G. Wojciechowski

Nowa Era

4.

Przyroda

„Na tropach przyrody 6” podręcznik

Marcin Braum, Wojciech Grajkowski, Marek Więckowski

Nowa Era

5.

Zajęcia komputerowe

Zajęcia komputerowe seria „Odkrywamy na nowo” - podręcznik do klas 4-6

Grażyna Hermanowska, Wojciech Hermanowski

Operon

6.

Zajęcia techniczne

„Jak to działa”- podręcznik dla kl. VI

Lech Łabecki,

Marta Łabecka

Nowa Era

7.

Język angielski

„Evolution plus 3” – podręcznik + ćwiczenia

Nick Beare

Macmillan

8.

Muzyka

„Odkrywamy na nowo” - podręcznik

Małgorzata Rykowska, Zbigniew Szałko

Operon

9.

Plastyka

„Na ścieżkach wyobraźni” - podręcznik

Kinga Łapot-Dzierwa

Robert Małoszowski

Maria Śmigła

WSiP

10.

Religia

„Tajemnice BOGAtego życia”

- podręcznik+ zeszyt ćwiczeń

ks. K. Mielnicki, E. Kondrak, E Parszewska

Jedność

Gimnazjum klasa I

Lp.

Przedmiot

Podręcznik/ materiały ćwiczeniowe

Autorzy

Wydawnictwo

1.

Język polski

„Między nami” Język polski 1. Nowa wersja.

- podręcznik + ćwiczenia cz. 1 i 2

-dla uczniów z upośledzeniem „Jesteś między nami cz, 1 i 2”

A.    Łuczak

A.     Murdzek

 

G. Nieckula

M. Szypska

GWO

2.

Matematyka

Matematyka -  podręcznik do gimnazjum +ćwiczenia podstawowe

Małgorzata Dobrowolska

GWO

3.

Historia

„Historia 1”

-podręcznik do gimnazjum

Tomasz Małkowski

GWO

4.

Biologia

„Puls życia 1”

-podręcznik

Małgorzata Jefimów, Marian Sęktas

Nowa Era

5

Fizyka

„Spotkania z fizyka 1i 2”

- podręcznik

Grażyna Francuz – Ornat, Teresa Kulawid, Maria Nowotny - Różańska

Nowa Era

6

Geografia

„Puls ziemi 1”

- podręcznik - ćwiczenia

Roman Malarz

Nowa Era

7

Chemia

Chemia Nowej Ery 1

- podręcznik

J. Kulawik,

T. Kulawik

M. Litwin

Nowa Era

8

Język angielski

„New English Plus 2”

- podręcznik

Ben Wetz

OxFord

9

Muzyka

„Gra muzyka!”

- podręcznik

Jan Oleszkowicz

Nowa Era

10

Religia

„Błogosławieni, którzy szukają Jezusa”

- podręcznik

ks. K. Mielnicki, E. Kondrak, E. Parszewska

Jedność

11

Język niemiecki

„Kompass 1 neu”

- podręcznik + ćwiczenia

E. Reymont, A. Sibiga,

M. Jezierska -Wiejak

PWN

Gimnazjum klasa II

Lp.

Przedmiot

Podręcznik/ materiały ćwiczeniowe

Autorzy

Wydawnictwo

1.

Język polski

„Między nami” Język polski 2. Nowa wersja.

- podręcznik + ćwiczenia cz. 1 i 2

B.     Łuczak

A. Murdzek

GWO

2.

Matematyka

Matematyka 2-  podręcznik do gimnazjum +ćwiczenia podstawowe

Małgorzata Dobrowolska

GWO

3.

Historia

„Historia 2”

-podręcznik do gimnazjum

Tomasz Małkowski

GWO

4.

Biologia

„Puls życia 2”

-podręcznik

Małgorzata Jefimów

Marian Sęktas

Nowa Era

5

Fizyka

„Spotkania z fizyka 3”

- podręcznik

Grażyna Francuz – Ornat, Teresa Kulawid, Maria Nowotny - Różańska

Nowa Era

6

Geografia

„Puls ziemi 2”

- podręcznik + ćwiczenia

Bożena Dobosik, Adam Hibszer, Józef Soja

Nowa Era

7

Chemia

Chemia Nowej Ery 2

- podręcznik

J. Kulawik,

T. Kulawik

M. Litwin

Nowa Era

8

Język angielski

„New English Plus 3”

- podręcznik

Ben Wetz

OxFord

9

Zajęcia artystyczne

„Gra muzyka!”

- podręcznik

Jan Oleszkowicz

Nowa Era

10

Religia

„Błogosławieni, którzy ufają Jezusowi”

- podręcznik

ks. K. Mielnicki, E. Kondrak, E. Parszewska

Jedność

11

Język niemiecki

„Kompass 2 neu”

- podręcznik + ćwiczenia

E. Reymont

A. Sibiga,

M. Jezierska -Wiejak

PWN

12

WOS

Bliżej świata

Maria Wesołowska- Starnawska,

 Andrzej Pilipiuk,

Witold Starnawski

Nowa Era

Gimnazjum klasa III

Lp.

Przedmiot

Podręcznik/ materiały ćwiczeniowe

Autorzy

Wydawnictwo

1.

Język polski

„Między nami” Język polski 3. Nowa wersja.

- podręcznik + ćwiczenia cz. 1 i 2

-dla uczniów z upośledzeniem „Jesteś między nami cz, 1 i 2”

C.     Łuczak

A. Murdzek

 

G. Nieckula

M. Szypska

GWO

2.

Matematyka

Matematyka 3-  podręcznik do gimnazjum

Małgorzata Dobrowolska

GWO

3.

Historia

„Historia 3”

-podręcznik do gimnazjum

Janusz Ustrzycki

Operon

4.

Biologia

„Puls życia 3”

-podręcznik

Beata Songin, Marian Sęktas, Andrzej Boczarowski

Nowa Era

5

Fizyka

Fizyka część 4

- podręcznik

K. Horodecki, A. Ludwikowski

GWO

6

Geografia

„Puls ziemi 3”- podręcznik

Roman Malarz

Nowa Era

7

Chemia

Chemia Nowej Ery

- podręcznik

J. Kulawik,

T. Kulawik, M. Litwin

Nowa Era

8

Język angielski

New Oxford gimnazjum Expert repetytorium - podręcznik

Jenny Quintana

Oxford

9

Plastyka

Sztuka tworzenia- podręcznik

Natalia Mrozkowiak

Nowa Era

10

Religia

„Błogosławieni, którzy naśladują Jezusa” - podręcznik

ks. K. Mielnicki, E. Kondrak, E. Parszewska

Jedność

11

Język niemiecki

„Kompass  neu 3”

- podręcznik + ćwiczenia

E. Reymont

A. Sibiga,

M. Jezierska -Wiejak

PWN

12

Edukacja dla bezpieczeństwa

Edukacja dla bezpieczeństwa

Bogusława Breitkopf

Dariusz Czyżow

WSiP

13

Technika

Zajęcia techniczne – podręcznik

Urszula Białka

OPERON

14

WOS

Wiedza o społeczeństwie

Elżbieta Dobrzycka

Krzysztof Makara

OPERON

 

 

Joomla templates by a4joomla