1.jpg1z.jpg2.jpg2z.jpg3.jpg3z.jpg4.jpg4z.jpg5.jpg5z.jpg6.jpg6z.jpg7.jpg7z.jpgvalley1.jpg

ZAGROŻENIA WYNIKAJĄCE Z UŻYWANIA URZĄDZEŃ TELEINFORMATYCZNYCH

ZAGROŻENIA WYNIKAJĄCE Z UŻYWANIA URZĄDZEŃ TELEINFORMATYCZNYCH

 

Przydatne informacje dla rodziców: kliknij tutaj

 

 

Profilaktyczna opieka zdrowotna i stomatologiczna

INFORMACJA DLA RODZICÓW

 

Dyrektor Zespołu Szkół im. gen. Franciszka Kleeberga w Woli Gułowskiej informuje, że szkoła zapewnia profilaktyczną opiekę zdrowotną i stomatologiczną uczniom do 19 roku życia na poniższych zasadach:

1.       Profilaktyczną opiekę zdrowotną sprawuje pielęgniarka szkolna.

2.      Gabinet pielęgniarki mieści się na parterze przy sali gimnastycznej w  pokoju nr 25. 

3.      Pielęgniarka szkolna przyjmuje w wyżej wymienionym gabinecie zgodnie ze zgłaszanymi przez szkołę potrzebami.

4.       Świadczenie ogólnostomatologiczne realizowane są w  „Gabinecie Szkolnym” ul. Szkolna 4, 21-412 Adamów, tel. 501 547 615 po wcześniejszym umówieniu wizyty. Na świadczenia w gabinecie stomatologicznym dziecko zgłasza się z rodzicem/prawnym opiekunem.

5.      Rodzice/Opiekunowie prawni mają możliwość wyrażenia sprzeciwu złożonego świadczeniodawcy, tj. pielęgniarce wobec profilaktycznej opieki zdrowotnej oraz dentyście wobec profilaktycznych świadczeń stomatologicznych dla uczniów. Jeżeli rodzic nie zgłasza pisemnie sprzeciwu oznacza to, że godzi się na profilaktyczną opiekę w tym zakresie.

 

Załączniki: 

1. Wzór sprzeciwu.

 

Szkolny Zestaw Podręczników 2020/2021

 

Szkolny zestaw podręczników w Szkole Podstawowej im. gen. Franciszka Kleeberga w Woli Gułowskiej - kliknij tutaj

 

 

Zasady przeprowadzania egzaminów w okresie pandemii

Zarządzenie Nr 15/2020

Dyrektora Zespołu Szkół im Gen F. Kleeberga w Woli Gułowskiej

z dnia 29 maja 2020 r.

 w sprawie ustalenia warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, sprawdzianu wiadomości i umiejętności oraz warunków i sposobu ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w przypadku wniesienia zastrzeżenia do trybu ustalania tej oceny w czasie kształcenia na odległość

Treść zarządzenia: kliknij tutaj

 

 

Organizacja kształcenia w okresie pandemii w Zespole Szkół im. gen. Franciszka Kleeberga w Woli Gułowskiej

Przedszkole im. Pszczółki Mai w Woli Gułowskiej

Przedszkole wykazuje gotowość do prowadzenia zajęć od 6 maja 2020r. Zainteresowani rodzice proszeni są o kontakt z sekretariatem szkoły pod numerem: (25)755 02 08.

 Pierwszeństwo uzyskują  dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 Możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego jest adresowana przede wszystkim do rodziców, których charakter pracy i wykonywane obowiązki zawodowe wymagają przebywania poza miejscem zamieszkania.

Procedura bezpieczeństwa w przedszkolu: kliknij tutaj

Oświadczenie rodzica: kliknij tutaj

 

Szkoła Podstawowa im. gen. Franciszka Kleeberga w Woli Gułowskiej

Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami zajęć dydaktycznych w klasach I-III

Szkoła podstawowa wykazuje gotowość do prowadzenia zajęć od 25 maja 2020r. Zainteresowani rodzice proszeni są o kontakt z sekretariatem szkoły pod numerem: (25)755 02 08 lub wychowawcami poprzez dziennik elektroniczny.

 

Procedury bezpieczeństwa zajęć w klasach I-III: kliknij tutaj

Oświadczenie rodzica: kliknij tutaj

 

Zajęcia rewalidacyjne

Szkoła realizuje zajęcia rewalidacyjne od 18 maja 2020 r. Zainteresowani rodzice proszeni są o kontakt z sekretariatem szkoły pod numerem: (25)755 02 08 lub wychowawcami poprzez dziennik elektroniczny.

Procedury bezpieczeństwa – zajęcia rewalidacyjne: kliknij tutaj

Oświadczenie rodzica: kliknij tutaj

 

Konsultacje z nauczycielami w szkole podstawowej

1.            Od 25 maja 2020 r. uczniowie klas VIII szkoły podstawowej mogą uczestniczyć w konsultacjach z nauczycielami w szkole.

2.            Od 1 czerwca 2020 r. wszyscy uczniowie szkoły podstawowej mogą uczestniczyć w konsultacjach z nauczycielami w szkole.

Udział dzieci w konsultacjach należy zgłaszać telefonicznie do sekretariatu szkoły (nr tel. 25 755 02 08) lub bezpośrednio do nauczyciela prowadzącego konsultacje poprzez dziennik elektroniczny. Rodzic zgłasza dziecko na konsultacje co najmniej dwa dni przed terminem konsultacji ujętym w harmonogramie przekazanym przez dyrektora szkoły.

Procedury bezpieczeństwa – konsultacje: kliknij tutaj

Oświadczenie rodzica -konsultacje: kliknij tutaj

 

Przedszkole oraz szkoła podstawowa w dalszym ciągu prowadzi kształcenie na odległość.

Szczegółowe infromacje na temat kształcenia na odległość: kliknij tutaj

 

 

Pilne! Możliwość wypożyczenia laptopa ze szkoły

W ramach „zdalnej nauki" Szkoła Podstawowa im. gen. Franciszka Kleeberga w Woli Gułowskiej udostępnia do bezpłatnego wypożyczenia uczniom przenośny sprzęt komputerowy.

Środki na zakup 7 laptopów przeznaczonych do użyczania pochodzą z „Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020" i zostały pozyskane przez Gminę Adamów.

Wypożyczenie następuje na wniosek rodzica / prawnego opiekuna ucznia na okres trwania nauczania zdalnego.

Wnioski należy złożyć najpóźniej do 26 maja 2020 r. drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , lub osobiście do sekretariatu szkoły.

Możliwość wypożyczenia sprzętu komputerowego (laptop) ma uczeń Szkoły Podstawowej im. gen. Franciszka Kleeberga w Woli Gułowskiej, który nie posiada komputera domowego, laptopa lub tabletu.

Dokumenty:

Regulamin wypożyczania

Kryteria

Wniosek

Wzór Umowy

 

Jak motywować uczniów do nauki?

Jak motywować uczniów do nauki?

     Najbardziej znana metoda zachęcająca do nauki to metoda kija i marchewki. Działa, kiedy uczniowie i ich rodzice przywiązują wagę do ocen. Jednym zależy na 5 i 6, a innym, aby dostać 2 zamiast jedynki. Ta pierwsza grupa nie przysparza problemów, ponieważ zazwyczaj składa się z uczniów, którzy lubią się uczyć i którzy mają wsparcie w domu – zarówno w nauce, jak i emocjonalne. Jednak nawet ci uczniowie narażeni są na problemy z koncentracją.  Wielość bodźców jest w stanie rozproszyć każdego ucznia, szczególnie podczas nauki w domu np. młodszy brat czy siostra, którzy co raz podchodzą i chcą też pisać w zeszytach starszego dziecka. Warto zdać sobie sprawę z jakimi zagrożeniami i trudnościami ma się do czynienia, żeby móc przygotować taktykę, która pomoże nie stracić dzieciom radości i satysfakcji z uczenia a rodzicom kontaktu ze swoimi dziećmi. Każde życzliwe słowo skierowane do danego dziecka, jest zapamiętane. Każda oznaka wyrozumiałości pomaga w zachęcie do nauki czy poprawy oceny. Niewielu uczniów czuje się dobrze w atmosferze strachu i napięcia, szczególnie w obecnej sytuacji panującej w Polsce i na świecie. Każde dziecko chętniej nawiązuje kontakt z tym rodzicem, który jest pogodny i pomocny. Zatem nie należy stawiać się w roli wszechwiedzącego dyktatora, któremu nie wolno się sprzeciwić. Rodzic powinien wejść w rolę przewodnika, który kieruje dziecko w określoną stronę, podając w odpowiednim momencie właściwe  narzędzia. Powinien się również zaopatrzyć w spokój, sprawiedliwość i brak uprzedzeń. Istotna jest także mowa ciała – ona również zdradza nastawienie rodzica do dziecka.

    Rodzic powinien być czasem aktorem, udawać, że dana odpowiedź nie jest totalnym absurdem. Należy wystrzegać się mówienia: „Jak Ty tego możesz nie wiedzieć?” lub „Tak myślałem, że Ty tego nie wiesz”. Trzeba założyć, że omawia się dane zagadnienie od samych podstaw. I nawet wtedy, kiedy dziecko nie pamięta tabliczki mnożenia, to więcej może zdziałać nawet drobna pochwała niż ganienie. Pochwal swoje dziecko, które pamięta całość, ale też doceń dziecko, które ma specyficzne trudności w nauce. Każdą pochwałę należy okrasić uśmiechem, miłym gestem. 

    Wspieraj swoje dziecko, podpowiadając, jak może efektywnie opanować materiał. Zachęcaj do krótkich powtórek z małej partii materiału, pokazując, że proces uczenia nie musi być długi i nieefektywny.

    Wskazuj, z czym jest największy problem i jak do tego rozsądnie podejść. Można odnieść to do swoich doświadczeń, pokazując przy okazji, że nie jest się nieomylnym dorosłym, tylko wyrozumiałym rodzicem, który był kiedyś uczniem.  Rozbudź ciekawość w swoim dziecku poprzez swoją postawę. Pokaż, że dochodzenie do czegoś, odnajdywanie odpowiedzi, czy nawet ślęczenie nad książką może być powodem do radości. Opowiadaj całym sobą, starając się wplatać ciekawe dygresje, które nadadzą zdobywaniu wiedzy posmak zdobywania skarbów. Rozbudź płomień, celując w mocne strony dziecka, jego zainteresowania.

    Drogi rodzicu, jednak pamiętaj, że nie może dojść do sytuacji, w której dziecko manipuluje Tobą. Dzieci potrzebują sztywnych barier, mimo że zazwyczaj na nie narzekają.

    Wesprzeć możecie Państwo swoje dzieci jeszcze poprzez:

 • zdrowe odżywianie (dieta dla mózgu),
 • pilnowanie godzin snu,
 • higienę pracy (przerwy, relaks),
 • akceptację i wiele możliwości do okazywania emocji (także niezadowolenia),
 • rozumienie potrzeby wsparcia.

    W związku z obecnie panującą sytuacją jaką jest epidemia koronawirusa w Polsce, która może budzić lęk i niepokój, rodzic powinien wesprzeć swoje dziecko, zarówno w nauce jak i emocjonalnie.  Może swoją postawą pokazać dziecku, że jest ono w stanie się czegoś nauczyć, odnieść sukces, cieszyć się nauką, przełożyć ją na praktyczne życie. Czyli należy dziecko po prostu dowartościować. Jednak nikt nie jest w stanie, nawet najlepszy rodzić, wejść w myśli swojego dziecka i magiczną różdżką zmienić priorytety w jego życiu. Jaka zatem jest odpowiedź na pytanie: Jak sprawić, aby dziecko zaczęło chcieć się uczyć? Odpowiedź jest prosta i bardzo krótka: Rodzicu, bądź przykładem dla swojego dziecka. Chodzi tu o to, aby być przyjazną istotą dla dziecka, swoim postępowaniem pokazać, że można chcieć. 

     Warto sięgać po książki, historie, filmy (często dokumentalne), w których główny bohater dochodzi do sukcesu dzięki wytrwałości, uporowi i ciężkiej pracy, a nie dlatego, że ktoś machnął czarodziejską różdżką. Zdobywanie wiedzy to czasem męczące działanie, ale też może być przyjemnością. 

     Podsumowując, zależnymi od rodziców czynnikami wpływającymi na rozwój motywacji dzieci są: dobra atmosfera domowa,  satysfakcja – zadowolenie rodziców; pochwały, nagrody materialne, kary, poczucie bezpieczeństwa, warunki do nauki, dobre relacje między rodzicami i dziećmi, duma rodziców ze swego dziecka, wysokie wymagania rodziców; autorytet, rozbudzanie zainteresowań; wspieranie dziecka, tolerancja; mądra miłość rodzicielska, akceptacja dziecka, stymulowanie rozwoju dziecka, system wartości uznawany przez rodziców.

    Natomiast czynnikami zależnymi od dzieci są: dobra samoocena; zainteresowania, chęć zdobycia uznania u uczniów i nauczycieli bądź rodziców; zadowolenie ze swoich osiągnięć; rywalizacja w klasie; chęć osiągnięcia celu; zdrowie fizyczne i psychiczne; dobre oceny, wcześniejsze pozytywne doświadczenia; satysfakcja z osiągnięć; samodyscyplina; samodzielność; umiejętność współpracy; wiara we własne możliwości; pochwała ze strony nauczyciela bądź rodzica; poczucie zadowolenia z siebie; ciekawość świata i wiedzy; zdobycie dobrego zawodu; indywidualne cechy charakteru; wytrwałość w dążeniu do celu; zdolność radzenia sobie z porażkami; chęć zaspokojenia oczekiwań; osiągnięcia sukcesu; dowartościowanie się; zaspokojenie własnych ambicji; zwrócenie uwagi na siebie; chęć nagrody; predyspozycje  i zdolności.

Hanna Wegner-Pszczółkowska

Profilaktyka i zwalczanie wszawicy

Szanowni Rodzice/Opiekunowie Prawni,

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem Głównego Inspektoratu Sanitarnego nt. leczenia i zapobiegania wszawicy:

 

https://gis.gov.pl/zdrowie/wszawica-choroba-ktora-trzeba-leczyc-a-nie-nalezy-sie-wstydzic/

 

Działania, które podejmuje szkoła w przypadku wykrycia wszawicy:

1. Dokonanie kontroli czystości skóry głowy przez pielęgniarkę szkolną.
2. Pielęgniarka szkolna przekazuje indywidualnie informację rodzicom dzieci, u których stwierdzono wszawicę o konieczności natychmiastowej likwidacji wszy poprzez zastosowanie dostępnych w aptece środków.
3. W przypadku, gdy rodzice zgłoszą trudności w przeprowadzeniu kuracji (np. brak środków na zakup preparatu), dyrektor szkoły lub placówki we współpracy z ośrodkiem pomocy społecznej, udzielają rodzicom lub opiekunom niezbędnej pomocy;
4. Pielęgniarka szkolna po upływie 7 -10 dni kontroluje stan czystości skóry głowy dzieci po przeprowadzonych zabiegach higienicznych przez rodziców;
5. W sytuacji stwierdzenia nieskuteczności zalecanych działań, pielęgniarka zawiadamia o tym dyrektora placówki w celu podjęcia bardziej radykalnych kroków (zawiadomienie ośrodka pomocy społecznej o konieczności wzmożenia nadzoru nad realizacją funkcji opiekuńczych przez rodziców dziecka oraz udzielenia potrzebnego wsparcia).

 

Jak chronić dziecko przed szkodliwymi treściami i pozwolić mu na poznawanie Internetu?

      Jeżeli kiedykolwiek pytałeś siebie czy moje dziecko jest bezpieczne w Internecie?, to musisz wiedzieć, że nie jesteś sam. Wielu rodziców podobnie jak Ty martwi się czy ich pociecha jest bezpieczna podczas korzystania z Sieci. To całkiem słuszne pytanie. Internet bowiem oprócz tego, że jest powszechnym narzędziem wymiany informacji, ma jednocześnie swoje ciemne strony.

Internet jest jak fascynująca metropolia

     Wyobraź sobie Nowy Jork. To wspaniałe, magiczne miasto. Znajdziesz w nim tysiące sklepów, ogromne biurowce, szkoły, kina, muzea, piękne ulice i Statuę Wolności. Posiada jednak także drugie oblicze: ciemne zaułki, niebezpieczne dzielnice i nocne życie. Można w nim spotkać złodziei samochodowych, dilerów narkotyków, kobiety lekkich obyczajów, pedofilów.

     Jestem pewny, że nie chciałbyś, aby Twoje dziecko trafiło w jedno z takich miejsc lub spotkało kogoś, kto mógłby wykorzystać jego ufność. Założę się, że nie puściłbyś je na samotną wycieczkę po takim mieście. Mam rację, prawda?

     Internet jest jak ogromna metropolia. Jeśli więc w realnym świecie troszczysz się o bezpieczeństwo swojego dziecka, warto zadbać o nie również w Internecie.

Co czyha w Internecie na Twoje Dziecko?

  Zanim odpowiem na to pytanie, przeczytaj list, który kiedyś otrzymaliśmy:

 Pewnego dnia moje dzieci szukając w Internecie witryn ze zwierzętami trafiły na witrynę z seksem zoofilnym (http://www.*******.com) - kierowały się właśnie nazwą ZOO - jestem tym szalenie zbulwersowany i chciałbym już do tego nie dopuścić.

Zatroskany rodzic


      To przykład obrazujący, z jaką łatwością Twoje dziecko może natrafić na wulgarne treści.

     A oto kilka największych internetowych zagrożeń dla Twojego dziecka:

Pornografia, przemoc i narkotyki

     W Internecie znajduje się dużo łatwo dostępnej pornografii i przemocy. 10-latek nie kupi w kiosku pisma dla dorosłych, tymczasem w Internecie ma swobodny dostęp do najostrzejszych treści pornograficznych.

     Swoje strony mają też dealerzy narkotyków i sekty. Pamiętaj, że dziecko lub nastolatek nie musi szukać złych stron, żeby na nie trafić - osoby, które na tym zarabiają, zrobią wszystko, aby strony zawierające, np. pornografię, trafiały do niego same.

Pedofile i oszuści

       Internet to obecnie ulubione miejsce wyszukiwania ofiar przez pedofilów i różnych oszustów. Często podszywają się oni pod dzieci korzystając z czatów i komunikatorów internetowych, na których uwielbiają przesiadywać najmłodsi. Dziecko z reguły jest ufne, łatwowierne i niejednokrotnie daje się skusić na propozycję spotkania w realnym świecie.

       Oprócz pedofilów w sieci działają oszuści wyciągający od dzieci tak ważne dane jak adres zamieszkania, zarobki rodziców itp.

Uzależnienie od Internetu

        Internet potrafi zahipnotyzować, działać jak narkotyk i uzależnić. Coraz więcej ludzi cierpi na uzależnienie od Internetu - internetoholizm. Szczególnie narażone na ten nałóg są dzieci. Internet staje się dla nich prawdziwym życiem. Prowadzi to do zaburzeń w umiejętności nawiązywania kontaktów z rówieśnikami oraz zaległości w szkole.

 

Jak przeciwdziałać internetowym zagrożeniom?

     Przede wszystkim staraj się szczerze porozmawiać ze swoim dzieckiem i uświadomić je o grożących niebezpieczeństwach. Czasami jednak rozmowa nie wystarczy, a wtedy warto skorzystać z programu do kontroli rodzicielskiej.

    Problem internetowych zagrożeń dzieci dostrzegliśmy już kilka lat temu. Dla dobra dzieci oraz aby wspomóc nauczycieli, już w 2001r. stworzyliśmy program Opiekun Dziecka w Internecie, który cały czas udoskonalamy. Jego zadaniem jest filtrowanie szkodliwych treści podczas korzystania przez dzieci z Internetu. Dzięki niemu bez obaw możesz pozwolić dziecku korzystać z Internetu nawet pod Twoją nieobecność.  Programy do kontroli rodzicielskiej, filtrujące szkodliwe treści, skutecznie wspomagają rodziców w zapewnieniu bezpieczeństwa dzieciom.

Co da Ci Opiekun Dziecka w Internecie?

 1. Zablokuje dostęp do stron zawierających pornografię, przemoc, propagujących narkotyki i nawołujących do wstąpienia do sekt.
  Dzięki bazie zawierającej ponad pół miliona szkodliwych adresów stron WWW) oraz aktywnej kontroli treści otwieranych stron masz pewność, że Twoje dziecko nie trafi w ciemne zaułki Internetu.
 2. Zapisze i pokaże Ci wszystkie adresy stron odwiedzane przez Twoje dziecko
  Poznasz internetowe zainteresowania Twojego dziecka, a razie potrzeby dodasz niewłaściwe według Ciebie strony do bazy stron zabronionych tzw. czarnej listy.
 3. Ograniczy ilość czasu, jakie Twoje dziecko spędza w Internecie
  Twoja pociecha spędza całe dnie w Sieci i nie daje się odciągnąć od monitora?
  Opiekun umożliwia ograniczenie ilości czasu, jaki dziecko może poświęcić na korzystanie z Internetu. Można łatwo zablokować dostęp do Internetu w określonych dniach i godzinach - np. w późnym wieczorem lub gdy dziecko powinno być w szkole.
 4. Uchroni Twoją pociechę przed kontaktem z pedofilami, blokując strony z czatami
  Twoje dziecko nie będzie miało kontaktu z pedofilami podszywającymi się pod rówieśników na internetowych czatach.

      Opiekun Dziecka przystosowany jest do specyfiki polskiego Internetu. Jest polskojęzyczny i doskonale radzi sobie zarówno z polskimi jak i zagranicznymi stronami. Dzięki temu Twoje dziecko podczas korzystania z Internetu będzie bezpieczniejsze niż kiedykolwiek wcześniej.

Nie musisz posiadać rozległej wiedzy komputerowej

      Specjalny uproszczony tryb obsługi w łatwy sposób pomoże Ci określić zasady korzystania z Internetu przez Twoją pociechę. Ukrywa on część ustawień i zaawansowanych funkcji programu.

      Bardziej doświadczeni rodzice mogą skorzystać z Trybu zaawansowanego. Tryb ten jest szczególnie polecany dla rodziców, którzy mają więcej niż jedno dziecko i chcą monitorować dostęp do Internetu każdego dziecka z osobna.

Zaawansowane systemy bezpieczeństwa

       Program został zaprojektowany tak aby, nie było możliwości ominięcia mechanizmów kontroli treści. Dezinstalacja Opiekuna wymaga podania hasła, które zna Rodzic. W przypadku próby usunięcia przez dziecko plików programu bez jego dezinstalacji, dostęp do Internetu zostanie zablokowany. W nowszych systemach operacyjnych program jest odporny na wszelkie próby uszkodzenia.

Posłuchaj, co mówią inni

Opiekun dba o bezpieczeństwo dzieci w domach i szkołach. Poniżej kilka opinii jego użytkowników.


Na co dzień często brakuje czasu na dokładne przyjrzenie się temu, co robi dziecko w Internecie. Nic więc dziwnego, że najbardziej przypadła mi do gustu funkcja tworzenia raportów, w których znaleźć można listę odwiedzanych przez dziecko stron WWW. Pozwoli mi to na poznanie tematów interesujących moje dziecko, które często krępuje się mówić o swoich pasjach dorosłym.

Teresa
mama 12 letniego Konstantego
(źródło - Komputer Świat nr. 7/2004)


Program jest świetny! Doskonale blokuje strony na które nie chce, aby mój dzieciak zaglądał. A już najlepsze jest to, że mogę ustalić ile czasu może on spędzić w internecie i sprawdzić jakie strony przeglądał.

Ariel Zacharko

 

Jak napisaliście Internet staje się coraz powszechniejszym narzędziem wymiany informacji. Więc pewnego dnia, gdy moje dziecko odrabiało zadanie domowe z biologii poszukując informacji na temat zwierząt włączyła się pornograficzna strona.

Byłam tym bardzo oburzona, więc postanowiłam zareagować i znalazłam ten program w Internecie. Jestem zadowolona, bo sama sprawdzałam i rzeczywiście blokuje szkodliwe strony dlatego daję ocenę CELUJĄCĄ! Pozdrawiam

Sandra
Mama


Znają i polecają

      Nie wypada się chwalić, dlatego wspomnimy tylko, że Opiekun zdobywa nagrody i wyróżnienia. Jest także polecany przez fundacje i instytucje pożytku publicznego.

Nie tylko filtrowanie treści

      Opiekun Dziecka to nie tylko program filtrujący. Możesz określić dni i godziny, w których dziecko będzie miało dostęp do Internetu a kiedy nie. Co więcej, jeżeli z Internetu korzystą kilkoro dzieci, dla każdego z nich możesz ustalić inne warunki. Opiekun doskonale czuwa na straży dziecka, ale jeśli chcesz by korzystało z Internetu tylko podczas obecności dorosłych w domu, łatwo możesz to zapewnić korzystając z funkcji programu.

Zapewnij skuteczną ochronę swojemu dziecku podczas korzystania z Internetu.

     Powiedz STOP pornografii, narkotykom, pedofilom, wulgaryzmom i innym obscenicznym, szkodliwym treściom dostępnym w Internecie. Zadbaj o prawidłowy rozwój Twojego dziecka.

    Jeśli nie jesteś przekonany do zakupu - ściągnij i osobiście wypróbuj Opiekuna. Masz na to cały miesiąc. To wystarczająco dużo, aby poznać zalety programu i zapewnić natychmiastową ochronę Twojemu dziecku.

     Zapewnijmy naszym dzieciom bezpieczne korzystanie z Internetu,

Krzysztof Jeż
i Grzegorz Zieliński
twórcy programu

p.s.
Przeczytaj jeszcze jedną opinię:

Jestem przekonany o tym że na każdym komputerze powinien być zainstalowany Opiekun, chyba że świadomie wybieramy określone treści. Nachalność pornografii jest tak intensywna, że zakrawa wręcz na jakąś manię lub spaczenie. Dlatego muszą istnieć techniczne sposoby odfiltrowania zboczeń. I dziękuję Wam za to.

-M.M.
rodzic

 

 

Joomla templates by a4joomla