1.jpg1z.jpg2.jpg2z.jpg3.jpg3z.jpg4.jpg4z.jpg5.jpg5z.jpg6.jpg6z.jpg7.jpg7z.jpgvalley1.jpg

Ekopracownia

Uroczyste otwarcie ekopracowni

w Szkole Podstawowej w Woli Gułowskiej…

     

2 października 2023 roku w  naszej  szkole odbyło się uroczyste otwarcie nowo powstałej Ekopracowni. Nowa, w pełni wyposażona pracownia przyrodnicza powstała dzięki środkom finansowym pozyskanym w ramach udziału szkoły w konkursie pn. „EKOPRACOWNIA – zielone serce szkoły” w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej, finansowanego ze środków  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

     Pan Dyrektor Przemysław Sala i uczniowie  powitali serdecznie przybyłych gości oraz całą społeczność szkolną. Rozdano także nagrody za konkurs, który odbył się w naszej szkole pt.”Ekologiczny Ekokodeks młodego ekologa”.

    W tym ważnym dla nas  dniu zaszczycili nas swoją obecnością  zaproszeni goście: Pan Karol Ponikowski – Wójt Gminy Adamów, Pani Magdalena Malon-Chmielewska – Dyrektor ZOPO w Adamowie, Pani Iwona Adamska – Dyrektor Domu Kultury w Woli Gułowskiej i GBP w Adamowie, Pan Grzegorz Uss – Nadleśniczy Nadleśnictwa Łuków, Pan Adam Stępniak – były Prezes Koła Łowieckiego „Ryś”, Pan Waldemar Bancerz – Prezes OSP w Woli Gułowskiej, Leśniczy, Pani Anna Bartosiewicz – Dyrektor ZSZP w Adamowie, Pani Renata Pieńkosz – przewodnicząca  Rady Rodziców, Rodzice.

     Następnie odbyło się uroczyste przecięcie symbolicznej wstęgi  i oficjalne oddanie pracowni do użytku. Podczas uroczystego otwarcia zaprezentowano działanie nowoczesnych narzędzi dydaktycznych, które zostały zakupione na wyposażenie pracowni. Wydarzeniu także  towarzyszyły doświadczenia zaprezentowane przez naszych  uczniów. Zaproszeni goście wysłuchali także prezentacji pt. „Potrzeby edukacji  ekologicznej we współczesnym świecie”.

    Korzystanie z nowoczesnej ekopracowni z wykorzystaniem nowoczesnych pomocy pozwoli na przeprowadzanie zajęć w sposób efektywny i atrakcyjny dla uczniów oraz zwiększy świadomość uczniów w zakresie ekologii.


 

 

 

Sprzątanie Świata 2023

      Tradycyjnie, jak co roku, uczniowie naszej szkoły włączyli się do ogólnopolskiej akcji „Sprzątanie świata”. Tegoroczna, już 30 edycja tego szlachetnego wydarzenia, przebiegała pod hasłem „Sprzątanie świata łączy ludzi”. Celem akcji jest promowanie nieśmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko. W myśl tej idei uczniowie naszej szkoły wspólnie z nauczycielami ruszyli w wyznaczone rejony  Najpierw zaopatrzyli się w kolorowe worki i rękawiczki, by móc odpowiednio i bezpiecznie segregować znalezione odpady. Uczniowie pamiętali o odpowiednim sortowaniu śmieci, mają świadomość odpowiedzialności za losy całej planety, dlatego też tak ochoczo wzięli się do pracy! Worki zapełniły się w ekspresowym tempie!


 

 

„Ekopracownia  - zielone serce szkoły”

     Miło nam poinformować o utworzeniu w naszej szkole nowoczesnej ekopracowni. Było to możliwe dzięki temu, że szkoła otrzymała finansowe wsparcie w ramach programu „Ekopracownie – zielone serce szkoły”, realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej.

     Przeprowadzony został remont sali nr 10.  Klasopracownię wyposażono w nowoczesne pomoce dydaktyczne związane z edukacją przyrodniczą, zakupiono komputer, tablice sucho ścieralne, tablice informacyjno – prezentacyjne,  a także zakupiono meble – stanowiska pracy uczniów i nauczycieli, szafy do przechowywania pomocy dydaktycznych.

     W ten sposób uczniowie zyskali przyjazne, atrakcyjne miejsce do nauki i rozwijania zainteresowań przedmiotami przyrodniczymi. W ,,zielonym sercu” szkoły będą mogli rozwijać swoją wiedzę przyrodniczą jak i również ekologiczną.

    Z niecierpliwością czekamy na uroczyste otwarcie  EKOPRACOWNI – ZIELONE SERCE SZKOŁY.

 

 

 

Konkurs pn. "Ekologiczny Ekokodeks młodego ekologa”

     Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie pn.  ”Ekologiczny ekokodeks młodego ekologa”.

     Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów naszej szkoły. Zadanie konkursowe będzie polegać na stworzeniu ekologicznego ekokodeksu w formie plastycznej/ technicznej przedstawiającego zbiór ważnych zasad, które każdy uczeń może wdrożyć w swoim życiu codziennym aby zadbać o swoje  środowisko naturalne. Pamiętajmy! Zasady uświadamiają nas jak ważne jest szanowanie natury i dbanie o nią.

Konkurs potrwa od 11.09.2023r do 18.09.2023r.

Wykonane prace prosimy składać do p. Grażyny Józwik i p.Anety Michowskiej

Szczegółowe informacje zamieszczone są w regulaminie konkursu.                              

Dla zwycięzców będą przewidziane nagrody.

 

 

Regulamin szkolnego konkursu pn.
„Ekologiczny ekodeks młodego ekologa.”

1.     Cele konkursu:

1.1.Promowanie wśród uczniów postaw proekologicznych dotyczących świadomego wykorzystywania surowców wtórnych.

1.2.Motywowanie uczniów do poszerzania wiedzy w zakresie powtórnego wykorzystywania odpadów komunalnych wytworzonych w gospodarstwach domowych.

1.3.Promowanie osiągnięć uczniów w środowisku lokalnym.

1.4.Angażowanie uczniów do działań proekologicznych.

1.5.Prezentacja i popularyzacja ekologicznej twórczości uczniów.

2.     Czas trwania konkursu oraz miejsce składania prac konkursowych:

2.1.Konkurs przeprowadzony będzie od dnia 11.09.2023 r. do 18.09.2023 r.

2.2.Prace konkursowe należy dostarczyć w podanym  w terminie do p. Grażyny Józwik i p. Anety Michowskiej.

3.     Uczestnicy konkursu:

3.1.Jako uczestnika rozumie się uczniów klas I-VIII.

4.     Uczestnicy Konkursu muszą spełniać następujące warunki:

a)     muszą wykonać zadanie zgodnie z tematyką Konkursu;

5.     Zasady konkursu:

5.1.Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest zgłoszenie poprzez wykonanie i dostarczenie pracy konkursowej .

5.2.Zadanie konkursowe polega na:

a)     wykonaniu pracy plastycznej / technicznej przedstawiającej rady/ zasady uczniów na ekologiczne życie , które każdy uczeń może wdrożyć w swoim życiu codziennym aby zadbać o swoje środowisko naturalne.

b)      stworzeniu plakatu, tablicy lub pracy przestrzennej w dowolnym formacie i dowolnej technice plastycznej o tematyce zawartej w tytule Konkursu.

5.3.Jeden uczestnik może wykonać maksymalnie jedną pracę.

5.4.W konkursie zostanie  wyłonionych 2 zwycięzców nagród głównych.

5.5.Zwycięzców wybierze Jury Konkursowe na podstawie estetyki wykonania prac, kreatywności i umiejętności .

5.6.Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwać będzie komisja konkursowa,

 Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 19.09.2023r.

 Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu.

 

 

Joomla templates by a4joomla