1.jpg1z.jpg2.jpg2z.jpg3.jpg3z.jpg4.jpg4z.jpg5.jpg5z.jpg6.jpg6z.jpg7.jpg7z.jpgvalley1.jpg

Aktualności

„Wiwat maj, trzeci maj, dla Polaków błogi raj!”

     Konstytucja 3 Maja 1791 r. została uchwalona przez Sejm Wielki, zwany również Czteroletnim. Była to najważniejsza reforma tego Sejmu. Autorami konstytucji był król Stanisław August Poniatowski, Ignacy Potocki oraz Hugo Kołłątaj.

 

A było to tak…

     W 1772 roku nastąpił I rozbiór Polski, którego dokonały Rosja, Prusy i Austria na podstawie podpisanego 5 sierpnia 1772 roku traktatu, w którym powoływano się na rzekomy rozkład Polski oraz historyczne podstawy prawne do zajmowanych terenów. Pierwszy rozbiór był  aktem gwałtu i przemocy na słabym, niezdolnym do reform kraju. Jednak pod koniec lat 80‑ych król Stanisław August Poniatowski oraz obóz patriotyczny po raz kolejny podjęli próbę przeprowadzenia koniecznych reform. Na skutek trudnej sytuacji politycznej caryca Rosji Katarzyna II zgodziła się na zwołanie sejmu zawiązanego pod laską konfederacji – decyzje zapadały większością głosów, a jego marszałkiem został Stanisław Małachowski.  Sejm ten do historii przeszedł jako Wielki.  

 Źródło1.  Kazimierz Wojniakowski. Uchwalenie Konstytucji 3 maja (obraz z 1806 r.)

 

Podczas sejmu ścierały się między sobą trzy obozy polityczne:

 - obóz hetmański – na czele którego stali magnaci: Franciszek Ksawery Branicki, Szczęsny Potocki i Seweryn Rzewuski chcący utrzymania dotychczasowego porządku i będący przeciwnikami  jakimkolwiek reformom – to oni mieli poparcie ambasadora Rosji.

 - obóz dworski – skupiony wokół króla z prymasem Michałem Poniatowskim na czele oraz kanclerzem Jackiem Małachowskim, którzy dążyli do przeprowadzenia reform w oparciu o Rosję, a także pragnęli umocnienia władzy wykonawczej  królewskiej.

- obóz patriotyczny – na czele którego stanęli Stanisław Małachowski, Stanisław i Ignacy Potoccy, Adam Czartoryski i Hugo Kołłątaj opowiadający się za reformami, unowocześnieniem państwa, uniezależnieniem od Rosji.

   

Konstytucja tak naprawdę była Ustawą Rządową– regulowała prawa i obowiązki ogółu mieszkańców oraz zasady organizacji władzy państwowej. W tym rozumieniu tego słowa był pierwsza ustawą rządową w Europie, drugą na świecie (po amerykańskiej).

Źródło 2. Ilustracja. Strona tytułowa pierwszego wydania Konstytucji 3 maja.

 


     Wśród innych postanowień warto wymienić to, iż za religię panującą w Rzeczypospolitej przy jednoczesnym zachowaniu tolerancji religijnej i wolności wyznania została uznana religia katolicka. Wprowadzono także po raz pierwszy pojęcie narodu – obywatele mieli być obrońcami swobód narodowych i praw.

Źródło 3.  Jan Matejko. Konstytucja 3 maja (obraz z 1891 r.).

 

 

Źródło1.  Kazimierz Wojniakowski. Uchwalenie Konstytucji 3 maja (obraz z 1806 r.)

http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:The_Vote_upon_theConstitution_of_May_3,_1791.pnghttp://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:The_Vote_upon_theConstitution_of_May_3,_1791.png

 Źródło 2. Ilustracja. Strona tytułowa pierwszego wydania Konstytucji 3 maja.

http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:May_constitution_pre20th_cent_book_cover.jpghttp://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:May_constitution_pre20th_cent_book_cover.jpg

 Źródło 3.  Jan Matejko. Konstytucja 3 maja (obraz z 1891 r.).

http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Konstytucja_3_Maja.jpghttp://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Konstytucja_3_Maja.jpg

 

 

Joomla templates by a4joomla