1.jpg1z.jpg2.jpg2z.jpg3.jpg3z.jpg4.jpg4z.jpg5.jpg5z.jpg6.jpg6z.jpg7.jpg7z.jpgvalley1.jpg

Aktualności

Dzień Ziemi 2021

     Światowy Dzień Ziemi obchodzony jest 22 kwietnia. Tegorocznym motywem przewodnim jest hasło  „Przywróć naszą Ziemię”. 

     W porównaniu do poprzednich lat, wiele  akcji towarzyszących Dniu Ziemi w naszej szkole, z powodu pandemii koronawirusa jest wstrzymanych, dlatego też  zapraszamy Was do udziału w konkursach ekologicznych.

 

 

I. Konkurs Edukacji Ekologicznej dla uczniów klas 1-3 ,,Mistrz Recyklingu i Przyjaciele 2021’’

Regulamin Konkursu Plastycznego

 

Organizator: Szkoła Podstawowa Wola Gułowska - Zespół matematyczno-przyrodniczy

Cele konkursu:

  • propagowanie właściwych postaw ekologicznych
  • zwrócenie uwagi na potrzebę dbania o środowiska
  • kształtowanie wyobraźni plastycznej
  • wdrażanie do estetycznego wykonywania prac plastycznych
  • rozwijanie umiejętności manualnych

Tematyka pracy: praca plastyczna=projekt puzzli lub rysunek uczący jak i dlaczego segregujemy odpady komunalne wykonana dowolną techniką na temat: „MISTRZ RECYKLINGU I PRZYJACIELE 2021”.

Warunki uczestnictwa: wykonaną pracę należy sfotografować i przesłać jedno zdjęcie do P. Elżbiety Filip na e-maila Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Termin nadsyłania prac - 22.04.2021 r.

 

 

 

Konkurs fotograficzny ,,To chciałbym ocalić’’

I .Cele i tematyka konkursu:
1.  Celem konkursu jest:
• zwrócenie uwagi na piękno otaczającej nas przyrody  i niepożądanych zmian w środowisku przyrodniczym,                   
• propagowanie wśród uczniów zainteresowania przyrodą,
• rozwijanie zainteresowań i popularyzacja fotografii wśród uczniów.
2. Tematyką zdjęć są elementy przyrody ożywionej np. drzewa, stawy i nieożywionej np.głazy, które należy chronić ze względu na ich walory i wartości.

II. Zasady konkursu:
1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas IV-VI Szkoły Podstawowej w                                     Woli Gułowskiej.
2. Czas trwania konkursu: do 22.04.2021
3. Przystąpienie do konkursu następuje przez wysłanie pracy fotograficznej.
4. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić 1 pracę fotograficzną wraz z opisem.
5. Opis musi zawierać lokalizację obiektu znajdującego się w naszej gminie, uzasadnienie, dlaczego dany obiekt uczestnik konkursu chce uchronić od zapomnienia.
6. Biorąc pod uwagę wyjątkową sytuację spowodowaną pandemią Covid-19, prosimy o nadsyłanie zdjęć w formie elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
7. Zgłoszone prace będą eksponowane na wystawie pokonkursowej.

III. Zasady rozstrzygnięcia konkursu:
1. Zgłoszone zdjęcia zostaną ocenione przez jury w składzie powołanym przez organizatora.
2. Ogłoszenie wyników nastąpi po 22.04.2021.
3. Najlepsze prac zostaną nagrodzone. Jury zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień

 

 

 

„Geografia po niemiecku- parki narodowe w Polsce”

Regulamin Konkursu

I.Cele konkursu.

1.Popularyzacja wiedzy z geografii i języka niemieckiego.

2.Rozbudzanie i rozszerzanie zainteresowań ww. przedmiotów.

3.Kształtowanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji (mapa, tekst źródłowy)

4. Kształtowanie umiejętności czytania, interpretowania, posługiwania się mapą.

5. Poszerzanie wiedzy o własnym regionie, kraju.

6.Kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody.

7. Promowanie uczniów o szczególnych zainteresowaniach i wiedzy z geografii i języka niemieckiego.

8. Stworzenie uczniom warunków do wykazania się swoją wiedzą, zainteresowaniami.

II. Uczestnicy konkursu

Konkurs skierowany jest do uczniów klas VII i VIII szkoły podstawowej.

III. Przebieg konkursu

Konkurs  polega na wykonaniu  prezentacji wybranego polskiego parku narodowego w języku niemieckim.

Chęć udziału w konkursie uczniowie powinni zadeklarować u nauczyciela geografii lub języka niemieckiego do 22.04.2021

IV. Kryteria oceny.

Zgłoszone prezentacje zostaną ocenione przez jury w składzie powołanym przez organizatora. Każda prezentacja powinna zawierać przynajmniej 10 slajdów, na których przedstawione obiekty będą opisane w języku niemieckim.

V. Nagrody.

1. Za udział w konkursie każdy uczestnik otrzymuje pochwałę zapisaną w dzienniku.

2. Uczniowie o najwyższych miejscach otrzymują nagrody rzeczowe.

VI. Zakres materiału.

1.Geografia

-znajomość pojęcia parku narodowego, ochrony przyrody;

-znajomość form i rodzajów ochrony przyrody;

-znajomość funkcji pełnionych przez parki narodowe;

-znajomość parków narodowych w Polsce;

-umiejętność wskazania (odczytania) parków narodowych na mapie Polski

-charakterystyka parków narodowych w Polsce (lokalizacja, logo, cechy charakterystyczne);

2. Język niemiecki

-znajomość pojęcia parku narodowego, ochrony przyrody;

-charakterystyka parków narodowych w Polsce (lokalizacja, logo, cechy charakterystyczne);

-znajomość słownictwa związanego z światem przyrody

 Biorąc pod uwagę wyjątkową sytuację spowodowaną pandemią Covid-19, prosimy o nadsyłanie zdjęć w formie elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

 

Zapraszamy do udziału w konkursach i życzymy jak najlepszych wyników

 

 

Joomla templates by a4joomla