1.jpg1z.jpg2.jpg2z.jpg3.jpg3z.jpg4.jpg4z.jpg5.jpg5z.jpg6.jpg6z.jpg7.jpg7z.jpgvalley1.jpg

Aktualności

Zapraszamy do udziału w konkursie

Regulamin szkolnego konkursu zdrowotnego

organizowanego w ramach współpracy z ZOZ w Adamowie

dla uczniów Zespołu Szkół w Woli Gułowskiej                

 

I  Temat konkursu: Rymowanka zdrowotna

II Organizator konkursu: nauczyciele wychowania fizycznego, pielęgniarka szkolna, ZOZ w Adamowie

III Cele  konkursu

 1.   Propagowanie zdrowego odżywiania wśród uczniów.

 2.   Nabywanie wiedzy o zdrowym odżywianiu,  rozwijanie postawy prozdrowotnej, rozbudzanie kreatywności, kształtowanie świadomości w zakresie zdrowego żywienia.

 3.  Skierowanie uwagi uczniów (w tym także ich rodziców) na konieczność zmian w domowym menu z uwzględnieniem codziennych posiłków złożonych z owoców i warzyw.

 4.   Wyrażanie swojej postawy  żywieniowej poprzez twórczość literacką.

IV Termin konkursu

 1.  Konkurs będzie trwał od 04.12.2019r do 20.12.2019r.

 V Zasady uczestnictwa

 W konkursie uczestniczą chętni uczniowie naszej szkoły i samodzielnie  układają rymowankę składającą się tylko z dwóch wersów,  które będą zachęcały dzieci i dorosłych do częstego spożywania owoców  i warzyw, aktywnego sposobu spędzania czasu wolnego. Praca musi być wykonana odręcznie i estetycznie, gdyż prace zostaną umieszczone na gazetce w Publicznym Ośrodku Zdrowia w Woli Gułowskiej. Ułożoną rymowankę należy podpisać podając imię i nazwisko ucznia oraz klasę. Do rymowanki można wykonać ilustracje. Format A4. Rymowanki powielone z internetu nie będą brane pod uwagę.

 VI Nagrody

 Sponsorem nagród jest ZOZ w Adamowie. Nagrodzone zostaną ciekawe rymowanki. Podsumowanie konkursu i nagrody zostaną wręczone na apelu szkolnym.


 

Serdecznie zapraszamy do konkursu

 Powodzenia :)

 

 

Joomla templates by a4joomla