1.jpg1z.jpg2.jpg2z.jpg3.jpg3z.jpg4.jpg4z.jpg5.jpg5z.jpg6.jpg6z.jpg7.jpg7z.jpgvalley1.jpg

Aktualności

„Współczesne zagrożenia dzieci i młodzieży” –spotkanie z psychologami dr Anną Siudem i dr Ireneuszem Siudemem

      10 listopada 2023 r. w naszej szkole odbyło się spotkanie młodzieży klas 6-8, nauczycieli i rodziców z panią doktor psychologii Anną Siudem i panem doktorem psychologii Ireneuszem Siudemem. Tematem spotkania profilaktycznego były współczesne zagrożenia dzieci i młodzieży.

Celem zajęć było:

  • Przybliżenie  podstawowych informacji na temat środków uzależniających i zagrożeń z nimi związanych.
  • Ukazanie powstawania podatności na wpływ różnorodnych zagrożeń - uzależnień, społeczności lokalnej, mediów, rodziny, grupy rówieśniczej.
  • Ograniczenie ryzyka sięgania przez uczniów po substancje psychoaktywne oraz radzenie sobie z codziennymi trudnościami, które mogą być przyczyną sięgania po używki.
  • Wskazywanie na szkodliwość używek oraz ukazywanie zagrożeń jakie wynikają z uzależnienia;
  • Kształtowanie postawy asertywności.

      Mamy nadzieję, że zdobyta wiedza podczas spotkań zwiększyła świadomość uczniów, nauczycieli oraz rodziców na temat zagrożeń, które mogą wystąpić wśród dzieci i młodzieży.

 

Joomla templates by a4joomla