Aktualności

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

Odsłony: 729

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

Osoby w spektrum autyzmu należą do grup najbardziej narażonych na dyskryminację, przemoc i wykluczenie.

Autyzm jest całościowym zaburzeniem rozwoju dziecka o podłożu neurologicznym, który dotyczy tysięcy dzieci w całej Polsce.

Osoby z autyzmem mają problemy z mówieniem, postrzeganiem świata, rozumieniem relacji społecznych. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) autyzm występuje u 1 na 100 dzieci, co oznacza, że w Polsce żyje ich około 400 tysięcy.

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu, ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, ma na celu propagowanie wiedzy na temat tego zjawiska. W ramach obchodów Światowego Dnia Świadomości Autyzmu realizowane są liczne inicjatywy na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji osób ze spektrum autyzmu i ich rodzin.

Jedną z nich jest „Polska na Niebiesko” – coroczna kampania społeczna organizowana przez Fundację JiM o zasięgu ogólnopolskim.

Uczniowie mogą okazać solidarność z osobami ze spektrum autyzmu poprzez fotografie, na których znajdą się niebieskie elementy ( można ubrać niebieską koszulkę, wykonać serce z papieru w tym kolorze, mogą to być ozdoby okienne w niebieskiej tonacji, nakładka na facebook)  

Zaświećmy zatem wszyscy na niebiesko! 2 kwietnia okażmy solidarność z osobami ze spektrum autyzmu oraz wykażmy wsparcie dla ich rodzin! Bądźmy razem, nie tylko tego dnia!