Aktualności

Spotkanie z pielęgniarką

Odsłony: 529

       W klasach I-III odbyło się spotkanie z pielęgniarką p. A. Suska. Spotkanie miało na celu propagowanie zdrowego stylu życia oraz uświadomienie uczniom, że stan naszego zdrowia w dużej mierze zależy od nas samych. Pani pielęgniarka przeprowadziła pogadankę na temat potrzeby dbania o zdrowie.

      W czasie spotkania uczniowie dowiedzieli się, w jaki sposób zapobiegać infekcjom, jakie znaczenie dla naszych organizmów ma ruch i uprawianie sportu, jak należy się odżywiać, aby być zdrowym, wyjaśniła też, jak ważne jest przestrzeganie higieny osobistej. Dzieci z zaciekawieniem słuchały pani pielęgniarki. Z pewnością uczniowie podczas tego spotkania podsumowały wiedzę już wcześniej zdobytą na zajęciach edukacyjnych związanych z dbaniem o swoje zdrowie i higienę osobistą.

      Na zakończenie spotkania pani Ania rozdała ulotki na temat zasad przestrzegania higieny osobistej  i przestrzegania zdrowego stylu życia.