Aktualności

XXV BIEGI ULICZNE PAMIĘCI GENERAŁA FR. KLEEBERGA

Odsłony: 630

 XXV BIEGI ULICZNE PAMIĘCI GENERAŁA FR. KLEEBERGA

REGULAMIN

 

1. CEL IMPREZY

• Hołd dokonaniom gen. Fr. Kleeberga i jego żołnierzom;

• Popularyzacja biegania, jako najbardziej dostępnej formy rekreacji;

• Upowszechnienie biegania wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych;

• Popularyzacja i promocja powiatu lubartowskiego oraz walorów krajoznawczo – przyrodniczych gminy i miasta Kock

 

2. ORGANIZATORZY

• SZKOŁA PODSTAWOWA W KOCKU

• RADA MIEJSKA W KOCKU

• STAROSTWO POWIATOWE W LUBARTOWIE

• Klub Sportowy „POLESIE”

• UKS ,,ORLIK”

 

3. TERMIN I MIEJSCE

• 05.10.2019 r. (sobota) ulicami miasta Kock

• Start i meta przy pomniku gen. Fr. Kleeberga

• Początek uroczystości okolicznościowych o godz. 11.00

• Otwarcie biegów o godz. 1100

• Wpisowe do biegu głównego 10zł

 

4. WARUNKI UCZESTNICTWA

• W biegach mogą uczestniczyć wszyscy chętni: dzieci, młodzież, dorośli;

• Wszyscy pełnoletni zawodnicy muszą przedłożyć w biurze biegu aktualne badania lekarskie (dopuszcza się złożenie oświadczenia o starcie na własną odpowiedzialność przez osoby dorosłe, osoby niepełnoletnie dodatkowo zgoda rodziców), w biegach młodzieżowych dopuszczalne są zbiorowe listy z podpisem dyrektora szkoły;

• Biuro zawodów zlokalizowane jest w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Kocku. Zgłoszenia będą przyjmowane codziennie w godz. 800 – 1500 oraz w dniu zawodów w biurze do godz. 1100.

 

5. WYNIKI

Wyniki końcowe i lista sponsorów zostaną przedstawione w komunikacie końcowym.

 

6. KATEGORIE WIEKOWE ORAZ PROGRAM MINUTOWY

• 11.00 – otwarcie imprezy

• 11.10 – bieg SKRZATA (4 lata i młodsi) – 60 m

• 11.15 – bieg PRZEDSZKOLAKA – 100 m

• 11.25 – bieg dziewcząt rocznik 2011/2012– 250 m

• 11.30– bieg chłopców 2011/2012– 250 m

• 11.35 – bieg dziewcząt rocznik 2009/2010 – 600 m

• 11.40 – bieg chłopców rocznik 2009/2010 – 600m

• 11.50 – bieg dziewcząt rocznik 2007/2008– 600m

• 11.00 - bieg chłopców rocznik 2007/2008 – 600m

• 12.10 – bieg dziewcząt rocznik 2005/2006– 800m

• 12.20 - bieg chłopców rocznik 2005/2006 – 800m

• 12.30 – bieg dziewcząt rocznik 2004-2001– 1200m

• 12.40 - bieg chłopców rocznik 2004-2001 – 1200m

• 13.00 Bieg główny:

- M – 10 000 m (4x2500m=4 pętle),

- K – 5 000 m (2 x2500m=2pętle),

- sportowcy niepełnosprawni – 5 000 m (2x2500m=2 pętle).

 

7. NAGRODY INDYWIDUALNE

• W biegach dzieci i młodzieży za I – III miejsca nagrody rzeczowe i dyplomy, miejsca IV – VI dyplomy,

 • W biegu głównym kobiet i mężczyzn za miejsca I – VI nagrody rzeczowe i dyplomy,

• W biegu głównym nagrody rzeczowe i dyplomy dla najlepszego zawodnika i zawodniczki z gminy Kock,

• Dla sportowców niepełnosprawnych nagrody rzeczowe i dyplomy za miejsca I – III,

• W biegach szkolnych- puchar dla najlepszej SP oraz szkoły średniej,

• Zwycięzcy w każdym biegu otrzymują żywego karpia z Gospodarstwa Rybackiego p. Mariana Rapacewicza

 

8. UWAGI KOŃCOWE

• Impreza odbywa się bez względu na pogodę

• Pobranie numeru startowego oznacza akceptację regulaminu, zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku uczestników dla potrzeb Biegu i Organizatora.

• Pomoc medyczna będzie dostępna w czasie trwania Biegu.

• Komitet organizacyjny zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu i jego interpretacji. Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 81 859 10 65

Organizatorzy