1.jpg1z.jpg2.jpg2z.jpg3.jpg3z.jpg4.jpg4z.jpg5.jpg5z.jpg6.jpg6z.jpg7.jpg7z.jpgvalley1.jpg

Aktualności

Europejski Tydzień Sportu

 

 

Europejski Tydzień Sportu. 23 – 30. 09.2021.

 

 

 

Cele:

·         popularyzacja aktywności fizycznej wśród uczniów

·         kształtowanie nawyków prozdrowotnych i ekologicznych

·         przeciwdziałanie negatywnym skutkom izolacji społecznej i brakiem aktywności fizycznej.

 

 1. Zgłoszenie działań szkoły.

2. Wyjazd na pływalnie powiatową w Rykach klasy V a, 23.09.2021r./ czwartek/.

3. Zajęcia instruktażowe tenisa ziemnego dla uczniów klas IV –VIII, przeprowadzone przez  

    Instruktorów Akademii Tenisa Ziemnego –Lublin, 24.09.2021r. /piątek/

4. Marsz Nordic Walking dla społeczności szkolnej i lokalnej., 26.09.2021, godzina  

    15.30./niedziela/

5. Rajd rowerowy klas VIII a, VIII b, 27.09.2021 r. /poniedziałek/ 7,8  godzina lekcyjna.

6.  Klasowy skok w dal.

     Każdy uczeń z klasy wykonuje skok w dal z miejsca. Pierwszy uczeń wykonuje skok w dal,

     drugi ustawia się na miejscu skoku I też wykonuje skok w dal itd. Następnie uczniowie  

     układają zadanie matematyczne i wyliczają średni skok klasy.

7. Krążenie kołem hula hop dla dziewcząt w kategorii klas 4 , 5a ,5 b-6, 7 – 8a, 8b.

    Każdy uczeń za udział otrzymuje 5,  zwycięzca 6 jako ocenę cząstkową.

   Miejsce-boisko  wielofunkcyjne , aktywna przerwa.

 

8. Podbicia piłki dwoma rakietkami do tenisa stołowego dla klas IV,Va, Vb,VI, VII, VIIIa, VIIIb.

   Konkurencja  polega  na  podbijaniu  piłki  do  tenisa  stołowego  dwoma  rakietkami  

   trzymanymi w prawej i lewej ręce na zmianę: raz jedną ręką, raz drugą. Wygrywa uczestnik,  

   który podbije najwięcej  razy. 

   Dyskwalifikacja  następuje  gdy:  piłka  odbijana  jest  tylko  jedną  ręka,  gdy upadnie na ziemię.

   Konkurencja rozgrywana jest na boisku sportowym- aktyna przerwa.

9. Rzut do kosza z miejsca wyznaczonego koła hula hop.
    Każdy uczestnik wykonuje 4 rzuty do kosza stojąc w kole  hula hop. Po trafieniu biegnie do
    następnego koła, jeśli nie trafi musi wykonywać dobitkę do skutku.

    Wygrywa osoba, która wykona zadanie w najkrótszym czasie. Konkurencja rozgrywana jest na   

    boisku wielofunkcyjnym.

 10. Klasowe hasło sportowe przygotowane przez klasę.

 

data

konkurencja/działania

odbiorcy

opiekunowie

 

21.09.2021

 

Wyjazd na pływalnie.

 

Klasa Va

 

Pani Aneta Pietruszka

Pani Justyna Gajowy

22.09.2021

Zajęcia instruktarzowe tenisa ziemnego.

 

Klasy IV-VIII

 

 

nauczyciele wychowania

fizycznego,

instruktorzy tenisa ziemnego.

26.09.2021

Marsz Nordic Walking.

Klasy  IV-VIII,

Społeczność lokalna.

nauczyciele wychowania fizycznego.

27.09.2021

Rajd rowerowy.

Klasa VIII a, VIIIb

nauczyciele wychowania fizycznego

23-30.2021

Klasowy skok w dal.

 

 

Kategoria

Kl I -IV

Kl V- VI

Kl VII - VIII

wychowawcy klas

I-III,

nauczyciele wychowania fizycznego.

23-30.09.2021

Krążenie kołem hula -hop

Kl IV-V a ,V b

Kl VI – VII

Kl VIII a, VIII b

nauczyciele wychowania fizycznego

27-30.09.2021

Rzut do kosza z miejsca wyznaczonego koła hula hop.

Kl IV-V a ,V b

Kl VI – VII

Kl VIII a, VIII b

nauczyciele wychowania fizycznego

27-30.09.2021

Podbicia piłki dwoma rakietkami do tenisa stołowego.

Kl IV-V a ,V b

Kl VI – VII

Kl VIII a, VIII b

nauczyciele wychowania fizycznego

23-30.09.2021

Klasowe hasło sportowe przygotowane przez klasę.

Kategoria

kl I -IV

kl V- VI

kl VII - VIII

wychowawcy klas

I- III,

nauczyciele wychowania fizycznego.

 

Joomla templates by a4joomla