„A to Polska właśnie”

Odsłony: 3044

„A to Polska właśnie”

– konkurs plastyczny

Organizator:

Nauczyciele Edukacji wczesnoszkolnej

Uczestnicy konkursu:

Dzieci z oddziałów przedszkolnych, uczniowie Szkoły Podstawowej

Cele konkursu:

Zasady konkursu:

Terminy:

Nagrody:

Przewidziane są nagrody oraz dyplomy.

Jury wybierze po trzy prace w każdej kategorii wiekowej: przedszkole i oddział przedszkolny klasy I – III;

Sprawy nie ujęte regulaminem rozstrzyga przewodniczący komisji konkursowej.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE 

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej